Staff

IVANA PEROVIĆ
saradnik u nastavi

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu 2012.godine,završava studije za obrazovanje nastavnika razredne nastave na Pedagoškom fakultetu.

U Obrazovnom sistemu  „Crnjanski“ radi od 2013.godine, kao saradnik u nastavi i organizator vannastavnih aktivnost. Od 2014.godine radi u Cambridge boravku. Pohađala seminare Umeće komunikacije, Aktivno učenje, Mediji u nastavi.

Log In

Create an account