O nama

O nama

Misija

Obrazovni sistem „Crnjanski“ koji obuhvata ustanove od predškolske do gimnazije, uključujući Kembridž međunarodni program i Program međunarodne mature, poznat je po svojoj otvorenosti ka novom. To je obrazovni sistem koji nastoji da spoji istinske vrednosti lokalnog i svetskog, kroz prožimanje i uzajamnost.

Vizija

Obrazovni sistem „Crnjanski“ počiva na ciljevima, viziji i misiji koji su definisani prema preporukama Saveta Evrope. Iznikao je na temeljima i bogatim iskustvima nove, drugačije, savremene svetske škole. Osnovni cilj Obrazovnog sistema „Crnjanski“ je da školuje obrazovane i humane mlade ljude za sutrašnji bolji i lepši svet, a vizija da bude škola za život i škola koja priprema za učenje tokom celog života.

Reč direktora

Neprekidno podizanje nivoa obrazovanja i dostizanje tačke u kojoj se reproduktivno učenje zamenjuje trajnim znanjem, a darovitost oblikuje u svrsishodne veštine: to je smer koji smo kao škola zacrtali. Želite li afirmativni pristup i ravnopravnu komunikaciju, želite li dinamičnu nastavu, želite li maksimalno iskoristiti svoje kapacitete i podeliti ih s nama, pridružite nam se na tom zajedničkom putovanju.

Log In

Create an account