Profesori

BILJANA KOVAČIĆ
profesor hemije

Diplomirala na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo kao nastavnik hemije u osnovnim i srednjim školama. Pohađala brojne seminare: Aktivno učenje; Mendžment u obrazovanju; Elektronsko učenje; Metode, tehnike i postupci prevazilaženja konfilkata; Nastavna sekcija hemije; Besplatna virtuelna učionica; Veb alati za kreiranje interaktivnih nastavnih materijala; Ocena, samoprocena i formativno ocenjivanje; Usavršavanje komunikacijske  kompetentnosti; Nagrada i kazna – pedagoški izbor ili nužnost. Učestvovala na međunarodnom ekološkom takmičenje Evropskih škola za živu planetu u Austriji. Trener u okviru projekta Međunarodno humanitarno pravo za nastavnike građanskog vaspitanja u organizaciji Crvenog krsta Srbije. Radila kao saradnik na projektu Laboratorija znanja pri Institutu Vinča u Beogradu. U Gmnaziji „Crnjanski“ radi od septembra 2016. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Log In

Create an account