Uncategorized

ALEKSANDRA ŠOŠKIĆ
Profesor hemije

Diplomirala na Fakultetu za fizičku hemiju 1995. Radila dve godine na Fakultetu za fizičku hemiju na odseku Zaštita životne sredine kao naučni saradnik. Učestvovala u izradi više projekata iz oblasti Atmosferske hemije i kontrole zagađenja vazduha. Objavila dva naučna rada kao autor i koautor.

Log In

Create an account