Profesori

BOGDAN OBRADOVIĆ
Profesor fizike i matematike

Profesor matematike, diplomirao na Fakultetu za nauku na Univerzitetu Ouklanda, na Novom Zelandu gde je takođe završio i poslediplomske studije iz primenjene matematike. U Gimnaziji Crnjanski radi od 2014 godine –  predaje matematiku i fiziku u Kembridž program, i radi kao CAS koordinator u IBDP-u.

Log In

Create an account