Uncategorized

IVAN MANDIĆ
Profesor matematike

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za telekomunikacije i stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Na Fakultetu dramskih umetnosti završio postdiplomske studije „Reklama i mediji“. Dugogodišnji predavač na predmetu Computer Science i Mathematics na programu međunarodne mature  (IBDP) gde je i moderator za ispite na predmetu Mathematical Studies. Na Visokoj i srednjoj školi za informacione tehnologije – ITS / ITHS predaje nekoliko predmeta iz oblasti računarske grafike i multimedije. Aktivan u organizaciji radionica za mlade u oblasti filma i videa, bio je uključen i kao predavač, voditelj i organizator na brojnim domaćim i inostranim projektima iz medijskog obrazovanja za mlade. Bavi se filmom, autor je više dugometražnih dokumentarnih filmova koji su prikazivani na međunarodnim festivalima i televiziji.

Log In

Create an account