Profesori

JASMINA KOSTIĆ
Profesor biologije

Molekularni biolog, magistar medicinskih nauka. Diplomirala molekularnu biologiju sa fiziologijom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala alergologiju i kliničku imunologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Radila kao klinički imunolog u bolnici u Bengaziju (Libija) i na Biohemijskom institutu Medicinskog fakulteta u Beogradu. U prosveti  ima 30 godina iskustva u osnovnom i srednjem obrazovanju u okviru nacionalnog programa. U gimnaziji Crnjanski radi od osnivanja IBDP-a 2006, gde predaje biologiju. Koautor je udžbenika biologije za 5. razred osnovne škole (izdavačka kuća Nova škola, Beograd).

Log In

Create an account