Profesori

ŽELJKA MARTINOVSKI
Koordinator Cambridge programa – psiholog

Psiholog u IBDP, Kembridž programu i osnovnoj školi „Plavi krug”; koordinator Kembridž programa a 2009. godine stekla je i licencu za IBDP koordinatora. Studije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za psihologiju – diplomirani psiholog (master). Radila u Ministarstvu prosvete Republike Srbije kao savetnik ministra i koordinator pilot projekata; u srednjim i osnovnim školama kao školski psiholog i profesor psihologije. Na Institutu za sport i SD „Crvena Zvezda“ bila angažovana kao sportski psiholog; sarađivala sa različitim nevladinim organizacijama. Završila stručnu obuku za porodičnu terapiju i transakcionu analizu 101. Trener za rodnu ravnopravnost i borbu protiv trgovine ljudima. Kao koautor objavila knjige za decu predškolskog uzrasta koje se odnose na razvijanje matematičkog, logičkog i kritičkog načina mišljenja, kao i priručnike namenjene borbi protiv trgovine ljudima.

Log In

Create an account