O Kembridž programu

O Kembridž programu

Kembridž Međunarodni Ispitni Centar je najveći svetski predstavnik međunarodnih obrazovnih programa i kvalifikacija za uzrast od 5-19 godina. Ove kvalifikacije se sprovode u preko 160 država i priznate su od strane univerziteta, predstavnika obrazovanja i poslodavaca širom sveta. Ova organizacija je partner sa ministarstvima obrazovanja, ovlašćenim obrazovanim i ispitnim odborima širom sveta preko 150 godina. Naša škola pruža sledeće programe i ispite: Kembridž Osnovni (5-11 godina), Kembridž Srednji 1 (11-14) i Kembridž Srednji 2 (14-16). Kembridž Međunarodni Ispitni Centar priprema učenike škole za život, pomažući im da razviju informativnu radoznalost i trajnu ljubav prema učenju. To je deo Kembridž Test Centra, odseka Kembridž Univerziteta.

Log In

Create an account