Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Kembridž program za osnovno obrazovanje (5-11 godina)

Dizajniran da zadovolji potrebe dece širom sveta, program osnovnog obrazovanja razvija, ne samo znanje i razumevanje, već i veštine u tri osnovne oblasti: engleskog, matematike i prirode i društva. Dopunjuje niz nastavnih metoda i nastavnih planova i programa koji omogućavaju fleksibilnost i primenu uz nacionalni ili drugi međunarodni program. U našoj školi, učenici mogu birati izmedju dva integrisana modela: Kembridž + Britanski nacionalni nastavni plan i program (nastava je isklučivo na engleskom jeziku) ili Kembridž + Srpski nacionalni nastavni plan i program (dvojezična nastava).

Nastavni plan i program

Za svaki predmet postoji Kembridž osnovni nastavni okvir- engleski, engleski kao drugi jezik, matematika i pririda i društvo – pružajući jasnu nastavnu strukturu.

Engleski

Kembridž osnovni engleski omogućava učenicima da komuniciraju pouzdano i efikasno i da razviju kritičke sposobnosti da odgovore na niz informacija, medija i tekstova sa razumevanjem i uživanjem. Učenici koji prate ovaj nastavni okvir će razviti prvo jezičku kompetentnost na engleskom na osnovu plana i programa koji je dizajniran da bude uspešan u bilo kojoj kulturi i da promoviše međukulturno razumevanje.

Engleski kao drugi jezik

Ovaj nastavni plan i program razvija kod učenika veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku. Razvijen je u saradnji sa  Kembridž Test Centrom za engleski jezik i zasnovan je na Savetu zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ), koji se koristi širom sveta da bi mapirao napredak učenika na engleskom jeziku.

Matematika

Okvir nastavnog plana i programa za matematiku istražuje pet oblasti: broj, geometriju, meru, prikupljanje podataka i rešavanje problema. Ovaj nastavni plan i program se usredsređuje na principe, obrasce, sisteme, funkcije i odnose kako bi učenici mogli primeniti svoje matematičko znanje i razviti holističko razumevanje predmeta.

Priroda i društvo

Okvir ovog nastavnog plana i programa obuhvata četiri oblasti: naučno istraživanje, biologiju, hemiju i fiziku. Naučna istraga se odnosi na razmatranje ideja, procenu dokaza, planiranje, istraživanje, beleženje i analizu podataka. Ekološka svest i malo istorije nauke su takođe deo nastavnog plana i programa. Ključne prednosti Osnovnog programa su u Kembridž pristupu koji podržava škole u školovanju učenika koji su:

  • Samouvereni u radu sa informacijama i idejama – svojim i idejama drugih
  • Odgovorni za sebe, odgovorni i puni poštovanja prema drugima
  • Refleksivni kao učenici, razvijajući svoju sposobnost za učenje
  • Inovativni i spremni za nove i buduće izazove
  • Angažovani intelektualno i društveno, spremni da razlikuju

Log In

Create an account