Srednje obrazovanje 2

Srednje obrazovanje 2

Srednje obrazovanje 2 –  IGCSE program (Opšta međunarodna diploma srednjeg obrazovanja / International General Certificate of Secondary Education)

Kembridž IGCSE predstavlja u svetu najpopolarniji međunarodni nastavni plan i program namenjen populaciji uzrasta od 14 do 16 godina, vodeći do globalno priznatih i vrednovanih Kembridž IGCSE kvalifikacija. Jasno definisani rezultati učenja i sadržaja podrazumevaju da je Kembridž IGCSE kompatibilan sa drugim nastavnim planovima i programima, kao i to da je međunarodno relevantan i osetljiv na različite potrebe i kulture. Podstiče pristupe učenja u kojima su učenici i istraživanja u centru pažnje, dok istovremeno razvija veštine kreativnog razmišljanja, istraživanja i rešavanja problema. Učenici naše škole se opredeljuju za 6-8 IGCSE predmeta, čija se nastava održava na engleskom jeziku:

 • Engleski kao prvi jezik
 • Engleski kao drugi jezik
 • Matematika
 • Nemački (kao strani jezik)
 • Francuski (kao strani jezik)
 • Španski (kao strani jezik)
 • Geografija
 • Istorija
 • Srodne nauke
 • Biznis i ekonomija
 • Informatičke i komunikacione tehnologije

1. Fleksibilnost – Škole mogu lako prilagoditi Kembridž nastavni plan i program svojim potrebama. To podrazumeva da škole sa dvojezičnim programima mogu ujediniti Kembridž programe sa svojim nacionalnim nastavnim planovima i programima.

2. Međunarodni standardi – Kembridž kvalifikacije su međunarodno određene i   priznate od strane univerziteta i poslodavaca širom sveta

3. Spoljna procena – Raznolikost opcija ocenjivanja je dostupna u različitim fazama nastavnog plana i programa. Ova formalna procena pomaže u usmeravanju učenja kod učenika, pružajući evidenciju postignuća.

4. Globalni izgled – Kembridž programi razvijaju globalnu svest dok povećavaju jezičke veštine.

Školska sredina

Školska sredina je međunarodna i pruža uzbudljiv, višejezični školski kontekst koji neprestano teži savršenosti. Prostrana četvorospratna građevina koja se pruža na 5,000 m2 poseduje više od 25 učionica, moderne laboratorije za nauku i informacione i komunikacione tehnologije, 2 biblioteke (sa više od 5,000 knjiga), svečanu salu, sportsku salu, terene na otvorenom i kantinu.  Nastavno osoblje je visokoobrazovno, sa stečenim obrazovanjem u Srbiji i inostranstvu, i akreditovano da predaje međunarodne programe. U nastojanju da odgovori na potrebe i roditelja i učenika, međunarodni program pruža rad u malim razredima sa individualnom pažnjom na posebne razvojne potrebe, gde se akcenat stavlja na veštine kreativnog razmišljanja i znanje, pre nego na suvoparno učenje. Nastavno osoblje je pažljivo odabrano kako bi motivisalo učenike za sve češće nezavisno učenje, pripremajući ih za univerzitetsko okruženje. Posvećeni smo promovisanju vrednosti holističkog obrazovanja koje razvija kako intelektualne, tako i socijalne veštine koje su detetu potrebne u životu. U cilju podrške dobrobiti deteta, škola podstiče kulturu poverenja između učenika i njenog/njegovog mentora. Ovo podrazumeva da svaki učenik bira mentora među nastavnicima, koji im pomaže da se osećaju sigurno, da ispunjavaju zadatke i da se bave bilo kojim pitanjima u školskom životu. Mentor učenika komunicira sa roditeljima i obaveštava ih o ličnom i akademskom razvoju njihovog deteta.

Log In

Create an account