Srednje obrazovanje 1

Srednje obrazovanje 1

Kembridž program za srednje obrazovanje 1 (11-14 godina)

Uz besprekoran napredak iz Kembridž osnovnog obrazovanja, Kembridž srednje obrazovanje 1 je kulturno prefinjeno i globalno prilagođeno. Pruža nastavne planove i programe za tri osnovna predmeta (engleski, matematiku i nauku) koji mogu dopunjavati nacionalni ili drugi međunarodni program. Testovi su standardizovani, odabrani i označeni od strane Kembridž Međunarodnog Ispitnog Centra, tako da predstavljaju međunarodnu odrednicu uspeha učenika, omogućavajući nastavnicima da savetuju učenike i roditelje o različitim relevantnim pravcima napretka. U našoj školi, učenici mogu birati između dva integrisana modela: Kembridž + Britanski nacionalni nastavni plan i program (nastava je isključivo na engleskom jeziku) ili Kembridž + Srpski nacionalni nastavni plan i program (nastava je dvojezična).

Nastavni plan i program

Kembridž srednje obrazovanje 1 nudi školama fleksibilan nastavni plan i program koji se može razviti u skladu sa njihovim potrebama. Postoji nastavni okvir za svaki predmet – engleski, engleski kao drugi jezik, matematiku i nauku – pružajući jasnu nastavnu strukturu. Svaki nastavni okvir je osmišljen da angažuje učenike u aktivnom i kreativnom putovanju učenja.

Engleski kao drugi jezik

Ovaj nastavni plan i program razvija kod učenika veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku. Razvijen je u saradnji sa  Kembridž Test Centrom za engleski jezik i zasnovan je na Savetu zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ), koji se koristi širom sveta da bi mapirao napredak učenika na engleskom jeziku.

Matematika

Okvir nastavnog plana i programa istražuje šest oblasti: broj, algebru,geometriju, meru, prikupljanje podataka i rešavanje problema. Svih prvih pet oblasti su podržane rešavanjem problema, što omogućava strukturu za primenu matematičkih veština. Mentalne strategije su takođe važan deo iz oblasti broja. Nastavni plan i program se usredsređuje na principe, obrasce, sisteme, funkcije i odnose, kako bi učenici primenili svoje matematičko znanje i razvili holističko razumevanje predmeta.

Nauka

Okvir ovog nastavnog plana i programa obuhvata četiri oblasti: naučno istraživanje, biologiju, hemiju i fiziku. Naučna istraga se odnosi na razmatranje ideja, procenu dokaza, planiranje istraživačkog rada i beleženje i analizu podataka. Ciljevi naučne istrage podupiru biologiju, hemiju i fiziku, koji su usredsređeni na razvoj poverenja i interesovanja za naučno znanje. Ekološka svest i malo istorije nauke su takođe deo nastavnog plana i programa.

Log In

Create an account