Profesori

ŽELJKA MARTINOVSKI
IB psiholog i savetnik

Psiholog u IBDP, Kembridž programu i osnovnoj školi „Plavi krug”; koordinator Kembridž programa a 2009. godine stekla je i licencu za IBDP koordinatora. Studije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra…

Više...

VESNA KLIKOVAC
profesor biznisa i ekonomije

Profesor ekonomije i biznisa – diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa najvišim ocenama, smer – marketing. Završila postdiplomske studije iz međunarodne ekonomije i dobila zvanje magistra nauka. Poseduje ”Certificate of…

Više...

STAŠA LUČIĆ
profesor istorije i TOK-a

Diplomirani arheolog i istoričar (MA). Diplomirala arheologiju i istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu. Master studije završila na Filozofskom fakultetu, Odeljenje za istoriju u Beogradu, gde trenutno završava i…

Više...

MILOŠ DRAŽIĆ
profesor fizike

Rođen u Zemunu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije iz oblasti teorijska fizika završio na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je uradio i doktorsku disertaciju u oblasti fizika…

Više...

GORDANA JANKOVIĆ
profesor hemije

Magistar hemije – diplomirala na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Više od dvadeset godina predavala hemiju na fakultetima u Beogradu i Požarevcu, a radila je i kao naučni saradnik u Institutu za…

Više...

JASMINA KOSTIĆ
profeor biologije

Molekularni biolog, magistar medicinskih nauka. Diplomirala molekularnu biologiju sa fiziologijom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala alergologiju i kliničku imunologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Radila kao klinički imunolog u bolnici u…

Više...

MILENKO MILJIĆ
profesor Sistema životne sredine

Diplomirani geograf za zaštitu životne sredine. Diplomirao 2010. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Geoprostorne osnove životne sredine. Po završetku studija radio je u domaćim i inostranim kompanijama iz oblasti…

Više...

IVAN MANDIĆ
profesor matematike i informatike

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za telekomunikacije i stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Na Fakultetu dramskih umetnosti završio postdiplomske studije „Reklama i mediji“. Dugogodišnji predavač na predmetu Computer Science…

Više...

SELENA VASIĆ
profesor matematike (SL&HL)

Osnovne studije završila je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Magistrirala na istom fakultetu i doktorirala u oblasti statističke teorije telekomunikacija. Tokom osamnaest godina stručnog usavršavanja, pohađala je više različitih kurseva iz…

Više...

Log In

Create an account
fake yeezys