Profesori

DARKA KRSMANOVIĆ
profesor psihologije, pedagog, terapeut

Profesor psihologije i stručni saradnik – psiholog-pedagog. Diplomirala 1990.g. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Završila edukaciju iz transakcione analize i ima zvanje psihoterapeuta TA. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Saradnik Psihopolis Instituta za Beograd za oblasti: psihoterapija/individualna i grupna, edukacija (didaktički rad sa edukantima transakcione analize, edukativne i iskustvene radionice….). Radi na projektima: Škola roditeljstva, Upravljanje brigama, Samopoštovanjem protiv nasilja, Uporna otpornost na promene, Savladavanje stresa… Piše kratke priče i članke o roditeljstvu. Konsultant za selekciju kadrova.

Log In

Create an account