Profesori

DRAGANA BABIĆ
profesor informatike i računarstva

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru statistika i informatika. U Gimnaziji radi od 2010. godine. Predavala u srednjoj ekonomskoj školi na predmetu Poslovna informatika. Radila kao statističar u kompaniji koja se bavi istraživanjem tržišta. Kao stručni saradnik učestvuje u naučnim projektima i radovima vezanim za ispitivanje lekova i metoda lečenja. Pohađala više seminara: Kako napisati i objaviti naučni rad, Umeće komunikacije i roditeljstva, Interaktivno prepoznavanje-put razvoja, Aktivna nastava.

Log In

Create an account