Profesori

JELENA STANIĆ PAPRIKIĆ
profesor matematike

Diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu. U Gimnaziji radi od 2005. godine. Radila kao IT consultant u Centru za ekonomske studije. Pohađala više seminara: Ocenjivanje u školskoj praksi, Umeće komunikacije i Aktivno učenje.

Log In

Create an account