Profesori

MAJA DUNJIĆ
profesor engleskog jezika

Diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Položila je Teaching knowledge test u okviru ESOL Examinations, University of Cambridge. Završila Seminar za usavršavanje prevodilačkih i drugih kadrova sa zvanjem prevodilac i sudski tumač za engleski jezik (specijalizacija). Savladala programe stručnog usavršavanja organizovane od strane: The English book, Pearson Longman ELT, Čitanjem i pisanjem do kreativnog mišljenja.

Log In

Create an account