Profesori

Mr JELENA VESELINOVIĆ
profesor geografije

Završila Geografski fakultet u Beogradu, smer geografija. Radi u OŠ „Plavi krug“ i Gimnaziji „Crnjanski“ od njihovog osnivanja. Radila u OŠ „Jovan Popović“ u Obrenovcu, OŠ „Miloš Crnjanski“ i OŠ „Montesori“u Beogradu. Već duže vreme je saradnik Udruženja za UN Srbije i Centra za međunarodnu saradnju .Kao mentor Kluba za UN organizuje sa učenicima stručne posete objektima pod zaštitom Uneska, a i sedištima organa UN u Beču, Parizu, Rimu, Barseloni, Ženevi i Njujorku i humanitarne akcije. Radi na širenju mreža Klubova za UN u Srbiji i šire. Uspešno priprema učenike gimnazije za učešće u Internacionalnom modelu UN tako da su naši đaci proglašeni za najbolje delegate tih konferencija. Učesnik je multidisciplinarnih istraživačkih projekata u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije kao i geografskih kampova. Recenzent je četiri osnovnoškolska udžbenika „Moja geografija“ u izdanju Alka skript iz Beograda. Odbranila je magistarsku tezu iz naučne oblasti geografija, pod naslovom „Model integralnog upravljanja turističkom destinacijom na primerima spomenika kulture sa preliminarne liste Uneska u Srbiji“. Autor je izložbe „Beskrajno plavo nebo“, koja je otvorena u KC „Čukarici“, a posvećena je Tadiji Sondermajeru i Milošu Crnjanskom. Seminari: „Ocenjivanje u školskoj praksi“, „Umeće komunikacije“, „Aktivna nastava, aktivno učenje“, „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“, „Svetska baština u rukama mladih“, „Seminar za mentore Kluba za UN kao vid vannastavnih aktivnosti u školama“, „Elementarne nepogode u nastavi geografije“, „Nacionalni parkovi Srbije, prirodne vrednosti i mogućnosti izvođenja nastave u prirodi“, „Prirodno-geografsko- vegetacijske karakteristike i eko turizam Jugoistočne Srbije“, „Savremeni problemi u fizičkoj geografiji“. Vodi i ekološku sekciju u nižim razredima. Član je Srpskog geografskog društva.

Log In

Create an account