Cenovnik

Cenovnik

Cena školarine za učenike od prvog do četvrog razreda gimnazije iznosi 5000 eura. Učenici koji pohađaju individualnu nastavu i učenici sportisti plaćaju školarinu u iznosu od 2000 do 3500 eura u zavisnosti od broja konsultacija i potreba učenika. Škola odobrava plaćanje u više mesečnih rata (10 rata) i mnoge pogodnosti, delimične ili potpune stipendije kao korekcije cene u sledečim slučajevima:

  • Isplata školarine u celosti (do mesec dana nakon upisa) – 10%
  • Upis drugog deteta – 30%
  • Istovremeni upis troje ili više dece – 30% po detetu
  • Popust za nosioce Vukove diplome – 30%

Ugovorna cena obuhvata:

  • Redovnu, izbornu i fakultativnu nastavu
  • Pomoć u učenju (izrada domaćih zadataka, priprema za takmičenja, priprema za upis na fakultet…)
  • Korišćenje prostora u školi i van nje (u periodu školskog dana od 8:30 do 16 časova)
  • Užinu
  • Izlete, obilaske, različite aktivnosti tokom sportskih dana, posete muzejima, pozorištima…

Log In

Create an account