Upis

Upis

Upis učenika

U duhu naše IB DP misije, vizije I filozofije, u Gimnaziji Crnjanski žeimo da vidimo učenike:

  • koji su motivisani I rešeni da ostvare izuzetnost
  • čija se akademska postignuća kreću od dobrog do odličnog
  • čija su ponašanje I odnos prema školi u celini veoma dobri
  • koji imaju svest o multikulturalnosti i koji poštuju druge
  • koji će svojim osobinama obogatiti iskustvo IB zajednice u gimnaziji, doprinoseći njenom razvijanju I jačanju.

Prilikom upisa

Prijave za upis u program mogu se poslati tokom cele godine. Komisiju za upis u školu čine direktorka škole, koordinatorka programa Međunarodne mature i psiholog. Nakon prvog sastanka i prijema potrebnih dokumenata, komisija odlučuje o prijavi za upis. Prilikom prijavljivanja učenici treba da podnesu svedočanstva o prethodnim godinama školovanja: izveštaji ili svedočanstva za uspeh tokom poslednje dve godine, kao I tokom tekuće školske godine.

KAKO SE PRIJAVITI

Formulari za upis

Nakon prvog kontakta sa školom, zainteresovani učenik I roditelji treba da popune sledeće formulare za prijavu:

  • studentski formular koji sadrži osnovne podatke o učeniku i njegovu samoevaluaciju (popunjava učenik)
  • roditeljski formular koji sadrži osnovne podatke o roditelju/staratelju I njihovu evaluaciju učenikovog rada i postignuća (popunjava roditelj)
  • formular sa izborom predmeta koji sadrži listu predmeta koje bi učenik želeo da sluša u prvoj godini programa Međunarodne mature (popunjava učenik).

Svi formulari se mogu popuniti ili u školi prilikom upisa, ili se mogu preuzeti, štampati i popuniti kod kuće, a onda doneti u školu pri upisu. Formulare možete preuzeti ovde: Formular za učenika, Formular za roditelja, Formular za izbor predmeta.

 

Testovi za evaluaciju prethodnih znanja i veština

Kako bismo na najbolji način procenili postojeća znanja i veštine budućih đaka u IB programu, zainteresovani učenici rade tri testa u školi: matematika, srpski/engleski kao maternji jezik, engleski kao jezik nastave.

Matematika

U okviru testiranja iz matematike, učenici rade ili test za standardni nivo ili test za visoki nivo znanja.

Test se radi u školi i traje 60 minuta.

Zadaci na testu biće uzeti iz paketa zadataka koje možete preuzeti sa linkova:

Mathematics Standard preparation pack – algebra 1
Mathematics Standard preparation pack – algebra 2
Mathematics Standard preparation pack – geometrija
Mathematics Higher preparation pack

Srpski / Engleski kao maternji jezik

U okviru procene znanja i veština iz maternjeg jezika, učenici imaju priliku da sa profesorom usmeno diskutuju o jednom od priloženih tekstova. Razgovor traje 30 minuta, a tekstove možete preuzeti sa linkova ispod:

Srpski kao maternji jezik – tekstovi za preuzimanje
Engleski kao maternji jezik – tekst za preuzimanje

Engleski kao jezik nastave

Procena znanja i veština iz engleskog jezika kao jezika nastave je od izuzetne važnosti jer se svi predmeti u programu izvode na engleskom.

Učenici rade ovaj test u školi i test traje 60 minuta.

Ovde možete pogledati primer jednog od testova za engleski kao jezik nastave:

Engleski kao jezik nastave – primer testa

Log In

Create an account