Upis

Upis

Upis učenika

U duhu naše IB DP misije, vizije I filozofije, u Gimnaziji Crnjanski žeimo da vidimo učenike:

  • koji su motivisani I rešeni da ostvare izuzetnost
  • čija se akademska postignuća kreću od dobrog do odličnog
  • čija su ponašanje I odnos prema školi u celini veoma dobri
  • koji imaju svest o multikulturalnosti i koji poštuju druge
  • koji će svojim osobinama obogatiti iskustvo IB zajednice u gimnaziji, doprinoseći njenom razvijanju I jačanju.

Prilikom upisa

Prijave za upis u program mogu se poslati tokom cele godine. Komisiju za upis u školu čine direktorka škole, koordinatorka programa Međunarodne mature i psiholog. Nakon prvog sastanka i prijema potrebnih dokumenata, komisija odlučuje o prijavi za upis. Prilikom prijavljivanja učenici treba da podnesu svedočanstva o prethodnim godinama školovanja: izveštaji ili svedočanstva za uspeh tokom poslednje dve godine, kao I tokom tekuće školske godine.

KAKO SE PRIJAVITI

Formulari za upis

Nakon prvog kontakta sa školom, zainteresovani učenik I roditelji treba da popune sledeće formulare za prijavu:

  • studentski formular koji sadrži osnovne podatke o učeniku i njegovu samoevaluaciju (popunjava učenik)
  • roditeljski formular koji sadrži osnovne podatke o roditelju/staratelju I njihovu evaluaciju učenikovog rada i postignuća (popunjava roditelj)
  • formular sa izborom predmeta koji sadrži listu predmeta koje bi učenik želeo da sluša u prvoj godini programa Međunarodne mature (popunjava učenik).

Svi formulari mogu biti popunjeni elektronski i poslati putem imejla. Formulare možete preuzeti ovde: Formular za učenika, Formular za roditelja, Formular za izbor predmeta.

Spisak predmeta koji postoje u Gimnaziji Crnjanski možete videti ovde.

Test iz jezika

Da bi bio upisan na program Međunarodne mature, svaki kandidat mora da polaže test iz engleskog jezika na kom se utvrđuju njegove veštine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, koje su neophodne za praćenje programa budući da se svi predmeti slušaju na engleskom jeziku kao zvaničnom jeziku nastave.

Test iz engleskog jezik nije eliminatornog tipa već se koristi da bi se utvrdio stepen jezičke kompetentnosti kod učenika, odnosno da bi se odredilo da li će biti potrebni dodatni časovi engleskog jezika koji bi učniku pomogli da lakše i sa većim uspehom prati celokupni program.

Log In

Create an account