Podrška i rad sa učenicima

Podrška i rad sa učenicima

Mentorski rad

U Gimnaziji Crnjanski posebnu pažnju posvećujemo individualnom radu sa učenicima i stoga svaki učenik ima priliku da izabere jednog od predmetnih profesora za svog mentora / mentorku. Mentor / mentorka vodi brigu o učenikovom celokupnom napretku, o čemu redovno izveštava roditelje, a koordinatora i direktora škole blagovremeno informiše u potencijalnim teškoćama na koje učenik može naići u nastavi i svakodnevnom životu škole

Pripremni kursevi i dodatna nastava

U želji da studentima programa Međunarodne mature pruži dodatnu podršku u ostvarivanju visokih rezultata, Gimnazija Crnjanski u svom programu nudi kraće, intenzivne sedmodnevne kurseve iz svih predmeta koji postoje u ponudi škole, odnosno u okviru IB kurikuluma. Ovi kursevi održavaju se tokom prolećnog i jesenjeg raspusta. Programi se organizuju prema individualnim potrebama učenika, u vidu individualnih ili grupnih časova, u prostorijama škole ili putem Skajpa za one učenike koji program pohađaju u inostranstvu. Za više informacija o programima, možete se javiti IB DP koordinatoru.

Engleski kao drugi jezik i akademsko pisanje

Program Međunarodne mature izvodi se u celosti na engleskom jeziku kao zvaničnom jeziku nastave, što zahteva zavidan nivo poznavanja jezika. S tim u vezi, Gimnazija Crnjanski organizuje dodatne, individualne ili grupne časove engleskog jezika za učenike koji žele da dostignu odgovarajući nivo znanja potreban za praćenje nastave Međunarodne mature.

Pored ovih časova, u školi, posle redovne nastave, organizujemo i kurseve engleskog jezika za učenike koji žele da polažu ispite kao što su TOEFL, FC, CAE i IELTS.

Na kraju, pošto učenicima u programu Međunarodne mature jedan od najvećih izazova predstavlja pisanje eseja ili odgovoranje na esej-pitanja tokom zvaničnih IB ispitima, u školi smo uveli kurs akademskog pisanja. Cilj kursa je da učenike pripremi i nauči kako se u eseju konstruiše istraživačka teza, kako se formulišu istraživačka pitanja ali i drugi elementi akademskog teksta.

Saveti prilikom prijavljivanja i upisivanja na fakultet

U Gimnaziji Crnjanski potpuno razumemo u kojoj meri prijavljivanje na koledže i fakultete može učenicima biti i uzbudljivo i inspirativno iskustvo. Međutim, ono se često pretvori u komplikovan, težak i vremenski zahtevan proces kojem je potreban nadzor, podrška i savetovanje. Stoga u gimnaziji želimo da putem individualnih konsultacija pomognemo svojim učenicima da se prijave i da budu primljeni na željene univerzitete. Program savetovanja i profesionalnog usmeravanja počinje od prvog dana upisa učenika u program i traje sve do njihovog upisa na fakultet.

Log In

Create an account