Nastavnici PDF Štampaj E-pošta
Autor Administrator   
Saturday, 08 August 2009

Savremeni koncept rada škole odredio je izbor nastavnog kadra.

 

Pošto je nastavnik veoma važan, poštuju se posebni strogi kriterijumi, osim stepena stručne spreme. Izabrani su pre svega dobri, provereni profesionalci, entuzijasti i ljudi naklonjeni primenjivanju svih savremenih oblika, metoda i načina rada. Nastavnici koji razumeju učenike u svoj njihovoj različitosti, poštuju njihovu ličnost i spremni su da sebe stalno usavršavaju.

 

Poštovan je i princip različitosti što se tiče godina staža, to su profesori i nastavnici razredne nastave - stalni radnici sa višegodišnjim iskustvom.

 

Nastavni kadar čine kreativni učitelji i nastavnici u primeni savremenih metoda i trendova u obrazovanju i vaspitanju. Osobe sa visokim stepenom opšte kulture, dobri stručnjaci i poznavaoci svoje struke, animatori spremni da primenjuju nastavni plan i program na način koji učenici lako i uspešno primenjuju.

 

 

Millka Sailović, nastavnik razredne nastave

 

Image

Diplomirala na Pedagoškoj akademiji za obrazovanje nastavnika razredne nastave u Beogradu  1988. godine. Završava studije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Preko deset godina je radila u Osnovnoj školi Miloš Crnjanski u Beogradu, gde je bila u timu za Razvojno planiranje škole. Od osnivanja POŠ Plavi krug je redovni član nastavnog kadra. Stručno se usavršavala pohađanjem seminara kao što su Holistički pristup nastavi, Aktivno učenje, Mediji u nastavi, Opisno ocenjivanje, Umeće komunikacije...

 

 

Dragana Milić, profesor razredne nastave

 

Image

Diplomirala na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  2007. godine, na smeru za razrednu nastavu. Radno iskustvo stekla je pri radu o Osnovnim školama Jovan Popović i Miloš Crnjanski. Pohađala je seminare Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi, Aktivno učenje, Umeće komunikacije, Uvod u kaligrafiju i Holistički pristup nastavi. Ima višegodinje iskustvo u vođenju lutkarke i dramske sekcije.

 

 

Pejčić Dušan, nastavnik razredne nastave

 

Image
Diplomiralo na Pedagoškoj akademiji za obrazovanje nastavnika razredne nastave u Beogradu  1986. godine. Zavrsava studije na Pedagoškom fakultetu (Kragujevačkog univerziteta u Jagodini). Radno iskustvo je stekao radom u OŠ "Ratko Mitrović" i "Miloš Crnjanski" u kojoj je kroz mnoge seminare i stručna usavršavanja stekao veliko i bogato iskustvo, kako u nastavi tako i u vannastavnim aktivnostima. Bio je ko-autor  i voditelj veoma gledanih decijih tv emisija i saradnik decijih casopisa. Posebne  rezultate postigao je u planiranju i realizaciji sportsko-rekreativnih programa za decu.

 

 
 

OSTALI PROFESORI:

 

 

Rusina Kulić, profesor srpskog jezika i književnosti

 

Image

Diplomirala 1987. godine na Filoiloškom fakultetu u Beogradu, na odseku za književnost i srpski jezik.

Novinar-urednik u dečjim, omladinskim listovima i metodičkim časopisima  („Dečje novine“, Školski čas“, „Venac“); član Udruženja novinara Srbije od 1986. godine.

U OŠ „Miloš Crnjanski“ radi od 1993. godine na poslovima stručnog saradnika i mentora u Učeničkoj zadruzi.

Bibliotekar-medijatekar u Gimnaziji „Crnjanski“ od njenog osnivanja 2002. godine.

Koordinator za nastavu u Gimnaziji od 2007-2009. godine.

Organizator „Škole za sve“ od 1999. godine, i drugih  projekata u školi i vezanih za nastavne i vannastavne programne: Letnja škole, Zimska škole, Sajam obrazovanja, novinarska sekcija škole i kulturne aktivnosti.

Pohađala brojene seminare za bibliotekare i nastavnike srpskog jezika: Aktivno učenje, Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja, Informatičko  obrazovanje u savremenoj školi.

 

 

Maja Šućin, profesor engleskog jezika

 

Image

Diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.  Položila je Teaching knowledge test u okviru  ESOL Examinations, University of Cambridge.  Završila Seminar za usavršavanje prevodilačkih i drugih kadrova sa zvanjem prevodilac i sudski tumač za engleski jezik (specijalizacija). Savladala programe stručnog usavršavanja organizovane od strane: The English book, Pearson Longman ELT,  Čitanjem i pisanjem do kreativnog mišljenja.

 

 

Vesna Piperski, profesor engleskog jezika

 

Image

Diplomirala na Filoloskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo stekla u osnovnoj skoli "1300 kaplara" i "Milos Crnjanski.Strucno se usavrsavala na brojnim seminarima - Aktivno ucenje, Uvodjenje nastave engleskog jezika u prvi razred, Opisno ocenjivanje i drugi.

 

 

Nevena Grbović, profesor istorije

 

Image

Završila Filozofski fakultet u Beogradu, odsek za istoriju. Zaposlena  u OŠ “Plavi krug” i Gimnaziji “Crnjanski” od njihovog osnivanja. Radila  u OŠ “Josif Pančić” i OŠ “Filip Kljajić – Fića”. Poslednjih godina pohađala više seminara: “Ocenjivanje u školskoj praksi”, “Umeće komunikacije” i “Aktivno učenje”. Član Društva istoričara Srbije.

 

 

Jelena Veselinović, profesor geografije

 

Image

Završila Geografski fakultet u Beogradu.Radi u OŠ “Plavi krug” i Gimnaziji “Crnjanski” od njenog osnivanja. Saradnik je Udruženja za UN Srbije i Centra za medjunarodnu saradnju već desetak  godina. Kao mentor Kluba za UN oganizuje sa učenicima stručne posete objektima pod zaštitom Uneska, a i sedištima organa UN u Beču, Parizu, Rimu, Barseloni, Ženevi i Njujorku.

Seminari: Nacionalni parkovi Srbije, prirodne vrednosti i mogucnosti izvodjenja nastave u prirodi, Seminar za mentore Kluba za UN kao vid vannastavnih aktivnosti u školama, Čitnjem i pisanjem do kritičkog mišljenja, Elementarne nepogode u  nastave geografije.

 

 

Slavica Zlatanovski, profesor biologije

 

Image

Diplomirala 1985.god. na Prirodno-matematičkom fakultetu na grupi za zaštitu životne sredine.

U OŠ ,”Milos Crnjanski” od 1996.god.

Prisustvovala  predavanjima ekspertskog tima pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine na projektu koji se bavio razvojem i modelima ekološkog obrazovanja u osnovnoj školi.  U Gimnaziji “Crnjanski”  od 2003.godine, a od 2009. i u OŠ “Plavi krug”.

Pohadjala brojne seminare:

 

Aktivno učenje, Razvoj kreativnog mišljenja kod dece, Zajedno protiv SIDE,  Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja, Botanika, ekologija i zaštita u obliku teorijskog i terenskog rada, Nacionalni parkovi Srbije-prirodne vrednosti  i mogucnosti izvodjenja nastave u prirodi  i dr.Vodi pripremnu nastavu za fakultet i ekološku sekciju.

 

 

Nenad Golović, profesor fizike i hemije

 

Image 

 

 

Milorad Jovanović, profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja

 

Image

Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski". radi od 1993. godine kao profesor Tehničkog obrazovanja i Računarstva i informatike. OD 2002. godine radi u Gimnaziji "Crnjanski" kao IT menadžer i stručni saradnik. U toku rada u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski" učenici kojima je bio mentor iz oblasti: Fizike - istraživački radovi, ahitekture i građevinarstva, laserske tehnike, brodomodelarstva osvajali su jedno od prva tri mesta na republičkim smotrama. Autor i kooautor na 4 naučna rada iz oblasti nuklearne fizike. Organizator, autor koncepta i predavač na nekoliko škola računara u Beogradu i letnjim i zmskim školama računara na Kopaoniku, Čanju kao i Adi Ciganliji  u toku letnjeg raspusta u periodu od 1999-2006 godine. Autor "Priručnika za početnike" iz oblasti računarstva i informatike. Poslednjih osam godina angažovan od strane Ministarstva prosvete kao Koordinator za upis opštine Čukarica. 

 

 

Daniela Ivanović, profesor muzičke kulture

 

 

Violeta Jović, profesor likovne kulture

 

Image

Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna 1989.god.

Od 1990. god član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije.

Kao samostalni umetnik izlagala na mnogim samostalnim i kolektivnim izložbama (Oktobarski salon, Majski salon, Crtež Beograda, Bijenale tapiserije...)

Od 1995.god radi kao profesor likovne kulture u OŠ "Miloš Crnjanski", a od 2002.god u Gimnaziji "Crnjanski". Autor  tv emisija-likovnih radionica. Bavi se grafickim dizajnom.

 
 

Mirko Mirković, profesor fizičkog vaspitanja

 

Image 

Diploma Fakulteta za sport i fizičku kulturu (F.F.K. Beograd 2000.)

Košarkaški trener od 1992. , trener kadetske reprezentacije SCG, skijaški i plivački instruktor, CAS coordinator, predavač na Engleskom jeziku, organizator humanitarnih projekata u školi i aktivnosti vezanih za očuvanje čovekove okoline npr („Regata brodova od PET ambalaze“, „Srednjevekovni zamak od limenki“ - izlozen prošle godine na manifestaciji „Noć Muzeja“, „Igre Bez Granica za decu bez roditeljskog staranja“ Opštine Čukarica i mnoge druge. 

 

Poslednji put ažurirano ( Tuesday, 14 December 2010 )
 
Designed by vonfio.de