Vesti

„IZAZOVI SAVREMENOG RODITELJSTVA“ – SEMINAR ZA RODITELJE

U okviru poboljšanja komunikacije i saradnje sa roditeljima u prostoru Gimnazije „Crnjanski“ 6.11.2017. u vremenu od 17:30 do 19:30 organizovan je seminar za roditelje pod naslovom

„Izazovi savremenog roditeljstva“.

Na  seminaru su razmatrane   teme hemijske i nehemijske zavisnosti, problemi sa agresivnošću u adolescenciji  i socijalne kompetencije mladih i njihovih roditelja. Takođe su razmatrani vaspitni modeli današnjih porodica, kao i problemi savremene porodice i društveni činioci koji utiču na dinamiku i odnose u našim porodicama.

Ono što je ovaj seminar učinilo posebnim je učešće učenika Gimnazije koji su zajedno sa profesorkom Darkom Krsmanović, autorkom seminara, za roditelje spremili play rolle pod naslovom „(TRO)ugao“, sa ciljem da prikažu različite poglede roditelja, nastavnika i tinejdžera na zajedničke  probleme koje dele porodica i škola.

I učenici druge godine su spremili za roditelje kraći prikaz projekta o upotrebi nargila među mladima, pokazujući na taj način svest o vlastitoj ulozi u vršnjačkoj edukaciji pa i pružanju informacija roditeljima u vezi sa ovom temom.

Zajednički zaključak jeste da se ovakvi seminari trebaju češće održavati i da se treba razmotriti predlog dva roditelja da se organizuju grupe podrške za roditelje.

Ili kako reče jedan roditelj komentarišući seminar: „Zabavno i edukativno – najbolja kombinacija.“

enclosure:
http://www.crnjanski.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/video-62f06e2237db371959f1758e6ac8336c-V.mp4 3315248 video/mp4

Log In

Create an account
http://www.bestshoesmeme.com/nike-flywire-mens-53862