Profesori

ILINKA ŽIVKOVIĆ TRIFUNOVIĆ
profesor španskog i italijanskog jezika

101010Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Usavršavala se u Španiji, Universidad de Salamanca. Član Udruženja stručnih prevodilaca od 1984 godine. Ostvarila višegodišnji rad kao samostalni stručni konsekutivni prevodilac. Za Treći program RTB prevodila ediciju Savremena španska književnost. Stalni je član RTS produkcijske kuće “Specijalis” za relevantno govorno područje. Kao profesor radi od 1996. u Muzičkoj gimnaziji “Vatroslav Lisinski”, a u Gimnaziji “Cnjanski” od njenog osnivanja. Kontinuirano se usavršava u domenu pedagogije kao i na polju podučavanja stranog jezika prema regulativi Evropskog radnog rama.

Log In

Create an account