Profesori

RUSINA KULIĆ
profesor srpskog jezika i književnosti i koordinator za nastavu

Profesor književnosti i srpskog jezika (MA) – diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila kao novinar i urednik u časopisu za književnost i metodiku nastave Školski čas. Član Udruženja novinara Srbije od 1986. godine. U OŠ „Miloš Crnjanski“ radi od 1993. godine na poslovima stručnog saradnika, a pokretač je i organizator projekta „Škola za sve”. Bibliotekar-medijatekar u Gimnaziji „Crnjanski“ od njenog osnivanja 2002. godine. Položila stručni ispit za bibliotekara u Narodnoj biblioteci Srbije. Koordinator za nastavu i profesor u Gimnaziji od 2007. do 2009. Od 2009. predaje srpski jezik u OŠ „Plavi” krug”, a od 2010. radi kao koordinator za nastavu i direktor škole. U IBDP-u predaje srpski jezik i književnost. Pohađala brojne licencirane seminare za profesore srpskog jezika i književnosti koje organizuje Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.

Log In

Create an account