Profesori

NADEŽDA KRAJČEVIĆ
profesor francuskog i latinskog jezika

Osnovno obrazovanje stekla u Italiji i Francuskoj. Gimnaziju i Filološki fakultet – grupa za romanistiku (francuski, italijanski i latinski jezik) završila u Beogradu. Kao stipendista francuske Vlade zavrsila staž za profesore francuskog jezika (aktivno učenje i nove metode u nastavi francuskog kao stranog jezika) u Bezansonu, Francuska. Pohadjala obuku koju je organizovao FKC iz Novog Sada – “Profesor- animator”. Prošla obuku za rad sa decom sa posebnim potrebama I više godina je radila sa njima. U Gimnaziji “Crnjanski” radi od njenog osnivanja.

Log In

Create an account