Profesori

NENAD GOLOVIĆ
profesor fizike

Diplomirao na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu, katedra za fizičku hemiju. U gimnaziji radi od njenog osnivanja.Pored gimnazije predaje i u POŠ Plavi krug, Kembridž i IB programu. Više godina bio sekretar Društva fizičara Srbije. Na stručnim seminarima u nastavi fizike objavio više radova štampanih u Zborniku radova.Recenzent udžbenika fizike za osnovnu školu u izdanju Zavoda za udžbenike.Zajedno sa dr Milanom Raspopovićem, pod okriljem Prosvetnog pregleda, izdao zbirke testova za sticanje i proveru znanja iz fizike za učenike osnovne škole. U Institutu za pedagoška istraživanja radio projekte o umrežavanju pojmova fizike i hemije u funkcionalnu celinu. Posvećen radu sa mladim talentima. Njegovi učenici su osvojili na desetine prvih, drugih ili trećih nagrada na najvišim nivoima takmičenja, za šta je više puta i nagrađivan. Bio je sa svojim učenikom na prvoj Međunarodnoj omladinskoj naučnoj olimpijadi (The first international junior science olympiad Indonesia IJSO) održanoj u DŽakarti u Indoneziji gde je njegov učenik osvojio srebrnu medalju.

Log In

Create an account