Profesori

TATJANA STEFANOVIĆ
profesor engleskog jezika i književnosti

Studirala i diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Odseku za engleski jezik i književnost. Radila kao profesor u školama stranih jezika u Beogradu, međunarodnim organizacijama kao i internacionalnim školama u zemlji i inostranstvu. Poseduje dugogodišnje iskustvo u izvođenju pripremne nastave za polaganje međunarodno priznatih ispita iz engleskog jezika. Osim toga, poseduje dugogodišnje iskustvo u prevodilačkom radu, naročito u oblasti migracija, ljudskih prava i reklamnog materijala Evropske unije.

Log In

Create an account