Resursi Škole

Resursi Škole

Nastavno osoblje

U školi je zaposleno 22 profesora i nastavnika 2 u razrednoj nastavi, 15 u predmetnoj nastavi, 5 u Kembridž programu, 2 stručna saradnika (psiholog, logoped) i direktor škole.

Školski prostor čini

11 učionica, kabinet za informatiku, 2 univerzalne učionice, multimedijalni centar – amfiteatar, biblioteka sa čitaonicom, 1 produženi boravak, i fiskulturna sala, trpezarija i prostor za prijem i distribuciju hrane.

Opremljenost škole

Škola je opremljena nastavnim sredstvima. Svaka učionica poseduje projektor i kasetofon sa CD-om, televizor i DVD. Specijalizovane učionice su opremljene adekvatnim i potrebnim nastavnim sredstvima, koje zadovoljavaju normative. Škola poseduje 2 interaktivne table. Kabinet za informatiku je opremljen sa 18 savremenih računara, 2 štampača, skenerom, DVD čitačem/rezačem. Škola poseduje bogatu biblioteku sa čitaonicom sa velikim izborom lektire i savremenih dela.

Resursi sredine

Škola ima veoma dobro organizovanu i razvijenu saradnju sa lokalnom zajednicom. To je dugogodišnja saradnja, koja se stalno proširuje i produbljuje na obostranu korist i zadovoljstvo.

Posebno je dobra saradnja sa Osnovnom školom „Miloš Crnjanski“ i Gimnazijom „Crnjanski“. Veoma dobra saradnja je sa sportskim udruženjima i organizacijama kao i sa izdavačima koji svake godine organizuju Sajam knjiga u školi.

Rezultati naših učenika

U ovoj školi se postižu visoki rezultati u vaspitno obrazovnom radu uz stalno kritičko i stvaralačko preispitivanje prakse, od značaja i za šire sagledavanje uslova i mogućnosti unapređivanja ove delatnosti.

To je moguće postići i zahvaljujući svestranom angažovanju i zalaganju nastavnika škole, čija aktivnost izlazi iz okvira uže stručnog rada, na šire polje društvene delatnosti i nastave sa merama unapređivanja vaspitanja, kritike, istraživanja rezultata koje postižu .

O kvalitetu i rezultatima svedoče mnoge nagrade priznanja i visoka reputacija i nagrade učenika na takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka, fizike, hemije i bilogije.

Škola traži novi model rada sa učenicima, posebno sa učenicima koji se aktivno bave sportom.

Organizacija rada

Učenici dolaze u školu u 8:10, od 8:10 do 8:30 učenici doručkuju, a zatim se uključuju u nastavne aktivnosti, prema rasporedu:

Vreme  Aktivnosti

8:30-9:15 1. čas

9:20-10:05 2. čas

10:05-10:20   užina, veliki odmor

10:25-11:10   3.čas

11:15-12:00   4.čas

12:00-12:15  ručak, odmor

12:15-13:00   5. čas

13:05-13:50   6. čas

13:50-14:15  užina, odmor

14:20-15:05   7. čas

15:10-15:55   sekcije

Ključni predmeti poput srpskog jezika, stranih jezika, matematike, prirodnih i društvenih nauka održavaju se u prepodnevnim časovima, dok je poslepodne predviđeno za umetnost, sport i računare, kao i pomoć u učenju.

Vidi jelovnik

Mentorski rad

Svaki učenik u školi, pored razrednog starešine koji brine o odeljenju u celini, ima svog nastavnika mentora. Kroz razgovore sa nastavnikom-mentorom učenici imaju prilike da usvoje principe pravilnog i efikasnog učenja, razmene informacije koje su nephodne sa postizanje što boljih rezultat u školi. Mentor je u stalnom kontaktu sa predmetnim nastavnicima i o ishodima izveštava roditelje učenika.Kada je učenik zbog učešća na turnirima odsutan iz škole, nastavni-mentor putem elektronske pošte dostavlja učeniku sadržaj obrađenih nastavnih jedinica.

Termini otvorenih vrata

Ime i prezime nastavnika Predmet Dan i vreme Otvorenih vrata (svake prve nedelje u mesecu)
Rusina Kulić srpski jezik Sreda, 14.00 – 16.00
Milica Pantović srpski jezik Četvrtak, 13.15
Maja Dunjić engleski jezik Četvrtak, 13.15
Ivana Marković engleski jezik Četvrtak, 16.00
Tanja Stefanović engleski jezik Utorak, 14.15
Ilinka Trifunović španski jezik Četvrtak, 14.15
Siniša Škoro nemački jezik Utorak, 14.00
Vesna Marković ruski jezik Sreda, 11.30
Katarina Popović francuski jezik Četvrtak, 13.15
Nenad Golović matematika Petak, 15.00
Ana Radiša Uskoković biologija Četvrtak, 14.15
Magdalena Nikolić biologija Ponedeljak, 13.15
Nevena Grbović istorija Utorak, 13.15
Jelena Veselinović geografija, građansko vaspitanje Utorak, 14.00
Kristina Jolović fizika Ponedeljak, 13.15
Lucija Milenković hemija Četvrtak, 13.15
Violeta Jović likovna kultura Četvrtak, 13.15
Elena Nestorović muzička kultura Utorak, 14.00
Nemanja Perović fizičko vaspitanje, OFA Ponedeljak, 13.15
Branka Škundrić tehnika i tehnologija Sreda, 13.15
Milorad Jovanović informatika Utorak, 14.00
classic-editor-remember:
classic-editor

Log In

Create an account