Resursi Škole

Resursi Škole

Nastavno osoblje

U školi je zaposleno 22 profesora i nastavnika 2 u razrednoj nastavi, 15 u predmetnoj nastavi, 5 u Kembridž programu, 2 stručna saradnika (psiholog, logoped) i direktor škole.

Školski prostor čini

11 učionica, kabinet za informatiku, 2 univerzalne učionice, multimedijalni centar – amfiteatar, biblioteka sa čitaonicom, 1 produženi boravak, i fiskulturna sala, trpezarija i prostor za prijem i distribuciju hrane.

Opremljenost škole

Škola je opremljena nastavnim sredstvima. Svaka učionica poseduje projektor i kasetofon sa CD-om, televizor i DVD. Specijalizovane učionice su opremljene adekvatnim i potrebnim nastavnim sredstvima, koje zadovoljavaju normative. Škola poseduje 2 interaktivne table. Kabinet za informatiku je opremljen sa 18 savremenih računara, 2 štampača, skenerom, DVD čitačem/rezačem. Škola poseduje bogatu biblioteku sa čitaonicom sa velikim izborom lektire i savremenih dela.

Resursi sredine

Škola ima veoma dobro organizovanu i razvijenu saradnju sa lokalnom zajednicom. To je dugogodišnja saradnja, koja se stalno proširuje i produbljuje na obostranu korist i zadovoljstvo.

Posebno je dobra saradnja sa Osnovnom školom „Miloš Crnjanski“ i Gimnazijom „Crnjanski“. Veoma dobra saradnja je sa sportskim udruženjima i organizacijama kao i sa izdavačima koji svake godine organizuju Sajam knjiga u školi.

Rezultati naših učenika

U ovoj školi se postižu visoki rezultati u vaspitno obrazovnom radu uz stalno kritičko i stvaralačko preispitivanje prakse, od značaja i za šire sagledavanje uslova i mogućnosti unapređivanja ove delatnosti.

To je moguće postići i zahvaljujući svestranom angažovanju i zalaganju nastavnika škole, čija aktivnost izlazi iz okvira uže stručnog rada, na šire polje društvene delatnosti i nastave sa merama unapređivanja vaspitanja, kritike, istraživanja rezultata koje postižu .

O kvalitetu i rezultatima svedoče mnoge nagrade priznanja i visoka reputacija i nagrade učenika na takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka, fizike, hemije i bilogije.

Škola traži novi model rada sa učenicima, posebno sa učenicima koji se aktivno bave sportom.

Organizacija rada

Učenici dolaze u školu u 8:10, od 8:10 do 8:30 učenici doručkuju, a zatim se uključuju u nastavne aktivnosti, prema rasporedu:

Vreme  Aktivnosti

8:30-9:15 1. čas

9:20-10:05 2. čas

10:05-10:20   užina, veliki odmor

10:25-11:10   3.čas

11:15-12:00   4.čas

12:00-12:15  ručak, odmor

12:15-13:00   5. čas

13:05-13:50   6. čas

13:50-14:15  užina, odmor

14:20-15:05   7. čas

15:10-15:55   sekcije

Ključni predmeti poput srpskog jezika, stranih jezika, matematike, prirodnih i društvenih nauka održavaju se u prepodnevnim časovima, dok je poslepodne predviđeno za umetnost, sport i računare, kao i pomoć u učenju.

Vidi jelovnik

Mentorski rad

Svaki učenik u školi, pored razrednog starešine koji brine o odeljenju u celini, ima svog nastavnika mentora. Kroz razgovore sa nastavnikom-mentorom učenici imaju prilike da usvoje principe pravilnog i efikasnog učenja, razmene informacije koje su nephodne sa postizanje što boljih rezultat u školi. Mentor je u stalnom kontaktu sa predmetnim nastavnicima i o ishodima izveštava roditelje učenika.Kada je učenik zbog učešća na turnirima odsutan iz škole, nastavni-mentor putem elektronske pošte dostavlja učeniku sadržaj obrađenih nastavnih jedinica.

Log In

Create an account
http://www.bestshoesmeme.com/nike-flywire-mens-53862