Upis

Upis

1. UPIS U NACIONALNI PROGRAM

Upis u školu obavlja se u toku cele školske godine. Za upis u prvi razred neophodno je pripremiti sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
  • Uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu;
  • Lekarsko uverenje.

Prilikom upisa u prvi razred obavlja se testiranje priprmljenosti deteta u skladu sa Zakonom.

2. PRELAZAK IZ DRUGE ŠKOLE

Za prelazak iz druge škole potrebno je poneti fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, a ostala dokumenta škola nabavlja službenim putem.

3. UPIS U KEMBRIDž PROGRAM

Za upis u Kembridž program, ukoliko je dete već pohađalo internacionalni program, potrebno je dostaviti izveštaj o napredovanju iz prethodne škole. Ukoliko se učenik nije ranije školovao u internacionalom programu stručna služba škole uradiće testiranje i procenu nivoa savladanosti programa i engeskog jezika, i uz saglasnost roditelja uputiće učenika u odgovarajući razred.

4. UPIS SPORTISTA

Škola upisuje učenike koji se aktivno bave sportom po posebnom programu koji se prilagođava potrebama učenika.Za upis je potrebno dostaviti istu dokumentaciju kao i za redovne učenike uz potvrdu o aktivnom učešću u sportu. Prilikom upisa deteta u školu roditelj/staratelj potpisuje ugovor o upisu. Ugovor se potpisuje za jednu školsku godinu. Prilikom upisa učenik dobija potrebne udžbenike, priručnike, sveske i ostali školski pribor, kao i sportsku opremu. Udžbenici i priručnici su u vlasništvu škole.

Log In

Create an account