Program

IBDP obavezni deo programa u gimnaziji crnjanski

Obavezni deo programa Međunarodne mature sastoji se iz Teorije znanja, Maturskog akademskog rada i aktivnosti u sklopu CAS programa koji obuhvata kreativne, sportske i društveno odgovorne aktivnosti. Posebnu pažnju takođe posvećuje kritičkom mišljenju i naučnoistraživačkim veštinama.

 • Teorija Znanja (TOK)
  Teorija znanja predstavlja kurs kritičkog mišljenja tokom kojeg učenici promišljaju prethodno stečena znanja, pitajući se na koji način usvajamo znanja, u kojoj meri smo sigurni u znanja koja imamo, koliko je naše znanje primenjivo, kao i sa kojim se sve teškoćama i preprekama susrećemo tokom usvajanja određenih znanja. Na časovima se kroz diskusiju prevashodno postavljaju pitanja pre nego daju gotovi odgovori, kako bismo zajedno preispitivali svoje i tuđe pretpostavke, i otkrivali razlicita predubeđenja kod sebe i drugih. Razvijamo osećaj za različitost i bogatstvo različitih kulturnih stanovišta. Kao podsticaj za rad i diskusije koristimo znanje stečeno na drugim predmeta iz programa, učeničko životno iskustvo, vesti, članke, filmove, knjige, reklame i dr.
 • Maturski Akademski Rad (EE)
  Maturski rad predstavlja akademski rad, dužine od 4000 reči koji učenicima priliku da dublje istraže temu koja ih posebno interesuje. Maturski akademski rad predstavlja odličnu pripremu za osnovne studije na fakultetu, i brojni univerziteti ga prepoznaju kao posebno važan deo programa Međunarodne mature. U okviru ovog istraživačkog rada učenici razvijaju veštine analize, sinteze, evaluacije rezultata i podataka, komunikacije, a istovremeno se temeljno angažuju u istraživanju teme koja je njima i lično veoma važna.
 • Kreativnost, Aktivnost, Društvena Odgovornost (CAS)
  U ovom delu programa učenici na neposredan način usvajaju osnovne principe dugoročnog učenja - učenja za život i za sebe. Tokom dve godine, u saradnji sa CAS koordinatorom, razgovaraju, razmišljaju i dogovaraju najrazličitije aktivnosti kreativnog, sportskog i društveno korisnog volonterskog tipa. Osnovni cilj je istraživati sebe, svoje granice i postupno ih pomerati ka novim iskustvima i uvidima. A najzahtevniji i najuzbudljivi deo programa je to što se najveći deo aktivnosti odvija van škole, u realnim životnim situacijama i kontekstima. U tom smislu, CAS program nas podstiče da obrazovanje stičemo van zidova škole na samosvestan i kritički način.
Teorija znanja predstavlja kurs kritičkog mišljenja tokom kojeg učenici promišljaju prethodno stečena znanja, pitajući se na koji način usvajamo znanja, u kojoj meri smo sigurni u znanja koja imamo, koliko je naše znanje primenjivo, kao i sa kojim se sve teškoćama i preprekama susrećemo tokom usvajanja određenih znanja. Na časovima se kroz diskusiju prevashodno postavljaju pitanja pre nego daju gotovi odgovori, kako bismo zajedno preispitivali svoje i tuđe pretpostavke, i otkrivali razlicita predubeđenja kod sebe i drugih. Razvijamo osećaj za različitost i bogatstvo različitih kulturnih stanovišta. Kao podsticaj za rad i diskusije koristimo znanje stečeno na drugim predmeta iz programa, učeničko životno iskustvo, vesti, članke, filmove, knjige, reklame i dr.
Maturski rad predstavlja akademski rad, dužine od 4000 reči koji učenicima priliku da dublje istraže temu koja ih posebno interesuje. Maturski akademski rad predstavlja odličnu pripremu za osnovne studije na fakultetu, i brojni univerziteti ga prepoznaju kao posebno važan deo programa Međunarodne mature. U okviru ovog istraživačkog rada učenici razvijaju veštine analize, sinteze, evaluacije rezultata i podataka, komunikacije, a istovremeno se temeljno angažuju u istraživanju teme koja je njima i lično veoma važna.
U ovom delu programa učenici na neposredan način usvajaju osnovne principe dugoročnog učenja - učenja za život i za sebe. Tokom dve godine, u saradnji sa CAS koordinatorom, razgovaraju, razmišljaju i dogovaraju najrazličitije aktivnosti kreativnog, sportskog i društveno korisnog volonterskog tipa. Osnovni cilj je istraživati sebe, svoje granice i postupno ih pomerati ka novim iskustvima i uvidima. A najzahtevniji i najuzbudljivi deo programa je to što se najveći deo aktivnosti odvija van škole, u realnim životnim situacijama i kontekstima. U tom smislu, CAS program nas podstiče da obrazovanje stičemo van zidova škole na samosvestan i kritički način.

Zakažite konsultaciju

Kalendar

IBDP Predmeti u gimnaziji Crnjanski

Ukoliko želi da dobije punu diplomu Međunarodne mature (IB DP), učenik mora da sluša šest predmeta u okviru programa, tri na visokom i tri na standardnom nivou, po jedan iz svake od šest grupa: Studije jezika i književnosti, Strani jezici, Društvene i humanističke nauke, Prirodne nauke, Matematika i Umetnost.

 • Grupa 1
  Studije Jezika i Književnosti
  • Književnost na maternjem jeziku: Srpska književnost, Ruska književnost
  • Studije jezika i književnosti: Engleski jezik i književnost, Nemački jezik i književnost, Španski jezik i književnost
  • Drugi maternji jezici: studije književnosti zasnovane na samostalnom radu i konsultacijama sa tutorom
 • Grupa 2
  Strani Jezici
  • Engleski jezik
  • Francuski jezik, Francuski početni (ab initio)
  • Španski jezik, Španski početni (ab initio)
  • Nemački jezik
 • Grupa 3
  Drustvene i Humanisticke Nauke
  • Istorija
  • Sistemi životne sredine i društvo
  • Ekonomija
  • Menadžment u biznisu
 • Grupa 4
  Prirodne Nauke
  • Biologija
  • Hemija
  • Fizika
  • Informatičke nauke i programiranje
  • Sistemi životne sredine i društvo
 • Grup 5
  Matematika
  • Matematička analiza i pristupi na višem i standardnom nivou
  • Matematičke primene i interpretacije na višem i standardnom nivou
 • Grupa 6
  Umetnosti
  Trenutno ne nudimo predmete u okviru ove grupe, tako da šesti predmet učenici biraju iz grupa 1–4
 • Književnost na maternjem jeziku: Srpska književnost, Ruska književnost
 • Studije jezika i književnosti: Engleski jezik i književnost, Nemački jezik i književnost, Španski jezik i književnost
 • Drugi maternji jezici: studije književnosti zasnovane na samostalnom radu i konsultacijama sa tutorom
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik, Francuski početni (ab initio)
 • Španski jezik, Španski početni (ab initio)
 • Nemački jezik
 • Istorija
 • Sistemi životne sredine i društvo
 • Ekonomija
 • Menadžment u biznisu
 • Biologija
 • Hemija
 • Fizika
 • Informatičke nauke i programiranje
 • Sistemi životne sredine i društvo
 • Matematička analiza i pristupi na višem i standardnom nivou
 • Matematičke primene i interpretacije na višem i standardnom nivou
Trenutno ne nudimo predmete u okviru ove grupe, tako da šesti predmet učenici biraju iz grupa 1–4

Ocenjivanje

Na kraju druge godine programa, učenici polažu ispite iz svih šest predmeta, koje ocenjuju anonimni eksterni ocenjivači, licencirani od strane IB organizacije. Takođe, tokom dvogodišnjeg rada učenici pripremaju i predaju različite zadatke (eseje, studije slučaja i dr) koje prvo ocenjuju njihovi predmetni profesori a zatim ih eksterno moderiraju licencirani IB ocenjivači.

Ocene koje učenici mogu dobiti iz predmeta kreću se u rasponu od 1 (najniža) do 7 (najviša) a uz te ocene (poene), učenici mogu maksimalno ostvariti i dodatna 3 poena na osnovu rezultata dobijenih iz Akademskog maturskog rada i Teorije znanja. Na taj način, učenici mogu maksimalno da dobiju 45 poena. Za dobijanje pune diplome Međunarodne mature neophodno je da osvoje minimum 24 poena ali i da ispune dodatne zahteve u pogledu neophodnog minimuma iz predmeta koje slušaju na standardnom i visokom nivou, kao i u pogledu aktivnosti koje su imali u okviru CAS programa.

calculation

Celokupan sistem ocenjivanja zasnovan je na kriterijumima što znači da se učeničko postignuće meri i procenjuje u skladu sa jasno definisanim kriterijumima i deskriptorima a ne u odnosu na postignuće drugih učenika u programu koji polažu iste predmete.

Kriterijumi i deskriptori su povezani i usklađeni sa ciljevima i ishodima svakog pojedinačnog predmeta. Dosadašnja statistika pokazala je da raspon učeničkih rezultata na svetskom nivou ostaje konstantan tokom godina što ukazuje na visok kvalitet i konzistentnost modela ocenjivanja u programu, koje su prepoznali i prihvatili brojni svetski univerziteti.

Nacionalni program

Učenici, zainteresovani da pored diplome programa Međunarodne mature dobiju i matursku diplomu nacionalnog programa, imaju mogućnost da ocene sa IB DP programa prevedu u ocene definisane nacionalnim sistemom. Za više informacija, kontaktirati koordinatora programa Međunarodne mature.

ATL VEŠTINE U GIMNAZIJI CRNJANSKI

Međunarodna matura je 2015. godine u središte svoje obrazovne filozofije stavila značaj posedovanja i razvijanja različitih skupova veština. Kroz pristupe u nastavi i učenju (ATL) DP Modela praktikujemo veštine mišljenja, komunikacije, društvene interakcije, naučnog istraživanja kao i veštine samostalnog upravljanja sobom i svojim resursima.

Društvene veštine
Istraživačke veštine
Veštine u komunikaciji
Veštine razmišljanja
Veštine samoupravljanja

Podrška i rad sa učenicima

 • Mentorski Rad
  U Gimnaziji Crnjanski posebnu pažnju posvećujemo individualnom radu sa učenicima i stoga svaki učenik ima priliku da izabere jednog od predmetnih profesora za svog mentora / mentorku. Mentor / mentorka vodi brigu o učenikovom celokupnom napretku, o čemu redovno izveštava roditelje, a koordinatora i direktora škole blagovremeno informiše u potencijalnim teškoćama na koje učenik može naići u nastavi i svakodnevnom životu škole.
 • Pripremni kursevi i dodatna nastava
  U želji da studentima programa Međunarodne mature pruži dodatnu podršku u ostvarivanju visokih rezultata, Gimnazija Crnjanski u svom programu nudi mogućnost organizovanja intenzivnih sedmodnevnih kurseve iz svih predmeta koji postoje u ponudi škole, odnosno u okviru IB kurikuluma. Ovi kursevi održavaju se tokom prolećnog i jesenjeg raspusta. Programi se organizuju prema individualnim potrebama učenika, u vidu individualnih ili grupnih časova. Za više informacija o organizovanju časova i kurseva, možete se javiti IB DP koordinatoru.
 • Engleski kao drugi jezik
  Program Međunarodne mature izvodi se u celosti na engleskom jeziku kao zvaničnom jeziku nastave, što zahteva zavidan nivo poznavanja jezika. S tim u vezi, na početku svake školske godine (za učenike prve godine programa) posebnu pažnju posvećujemo veštinama pisanog izražavanja (formalno, neformalno, akademsko, kreativno pisanje i pisanje eseja). Uz to, učenicima pružamo i pojačan, vođeni rad u školi i kod kuće - ohrabrujemo đake da što više vremena posvete svojim jezičkim kompetencijama.
 • Prijava na upis i fakultet

  Učenici našeg programa prijavljuju se samostalno za upis na željene fakultete ali uz našu stalnu podršku i ohrabrenje. Svi u gimnaziji potpuno razumemo u kojoj meri prijavljivanje na koledže i fakultete učenicima može biti i uzbudljivo i inspirativno iskustvo. Međutim, ono se često pretvori u komplikovan, težak i vremenski zahtevan proces kojem je potreban nadzor, podrška i savetovanje.

  Stoga u gimnaziji želimo da putem individualnih konsultacija pomognemo svojim učenicima da se prijave i da budu primljeni na željene univerzitete. Program savetovanja i profesionalnog usmeravanja počinje od prvog dana upisa učenika u program i traje sve do njihovog upisa na fakultet.

  Tokom cele školske godine zahvaljujući odličnoj saradnji sa različitim agencijama (kao što su Global Study i Ino education ) i fakultetima, naši učenici imaju priliku da čuju o uslovima studiranja u različitim zemljama, načinu prijavljivanja i o uslovima koje treba ispuniti.

U Gimnaziji Crnjanski posebnu pažnju posvećujemo individualnom radu sa učenicima i stoga svaki učenik ima priliku da izabere jednog od predmetnih profesora za svog mentora / mentorku. Mentor / mentorka vodi brigu o učenikovom celokupnom napretku, o čemu redovno izveštava roditelje, a koordinatora i direktora škole blagovremeno informiše u potencijalnim teškoćama na koje učenik može naići u nastavi i svakodnevnom životu škole.
U želji da studentima programa Međunarodne mature pruži dodatnu podršku u ostvarivanju visokih rezultata, Gimnazija Crnjanski u svom programu nudi mogućnost organizovanja intenzivnih sedmodnevnih kurseve iz svih predmeta koji postoje u ponudi škole, odnosno u okviru IB kurikuluma. Ovi kursevi održavaju se tokom prolećnog i jesenjeg raspusta. Programi se organizuju prema individualnim potrebama učenika, u vidu individualnih ili grupnih časova. Za više informacija o organizovanju časova i kurseva, možete se javiti IB DP koordinatoru.
Program Međunarodne mature izvodi se u celosti na engleskom jeziku kao zvaničnom jeziku nastave, što zahteva zavidan nivo poznavanja jezika. S tim u vezi, na početku svake školske godine (za učenike prve godine programa) posebnu pažnju posvećujemo veštinama pisanog izražavanja (formalno, neformalno, akademsko, kreativno pisanje i pisanje eseja). Uz to, učenicima pružamo i pojačan, vođeni rad u školi i kod kuće - ohrabrujemo đake da što više vremena posvete svojim jezičkim kompetencijama.
Učenici našeg programa prijavljuju se samostalno za upis na željene fakultete ali uz našu stalnu podršku i ohrabrenje. Svi u gimnaziji potpuno razumemo u kojoj meri prijavljivanje na koledže i fakultete učenicima može biti i uzbudljivo i inspirativno iskustvo. Međutim, ono se često pretvori u komplikovan, težak i vremenski zahtevan proces kojem je potreban nadzor, podrška i savetovanje.
Stoga u gimnaziji želimo da putem individualnih konsultacija pomognemo svojim učenicima da se prijave i da budu primljeni na željene univerzitete. Program savetovanja i profesionalnog usmeravanja počinje od prvog dana upisa učenika u program i traje sve do njihovog upisa na fakultet.
Tokom cele školske godine zahvaljujući odličnoj saradnji sa različitim agencijama (kao što su Global Study i Ino education ) i fakultetima, naši učenici imaju priliku da čuju o uslovima studiranja u različitim zemljama, načinu prijavljivanja i o uslovima koje treba ispuniti.

Dokumenti o Politici IB programa

Preuzmi

Obrazovni Sistem "Crnjanski" ne šalje neželjene promotivne e-poruke, ponude ili druge komunikacije. Za sve informacije o upotrebi podataka od strane Sistema "Crnjanski" pročitajte politiku privatnosti