Program

Ritam dana

8:00 - 8:45 Prvi čas
8:50 - 9:35 Drugi čas
9:35 - 9:50 Veliki odmor
9:55 - 10:40 Treći čas
10:45 - 11:30 Četvrti čas
11:35 - 12:20 Peti čas
12:25 - 13:10 Šesti čas
13:10 - 13:30 Ručak
13:30 - 15:10 Časovi učenja / konsultacija / pomoći u radu / sekcija

Podrška i rad sa učenicima

 • Individualni pristup
  Učenicima koji se aktivno bave sportom nudimo fleksibilnost u kreiranju rasporeda časova i drugih školskih aktivnosti sa ciljem da im omogućimo usklađenost sa treninzima.
 • Praćenje razvoja
  Prepoznavanje talenata u ranom uzrastu i usmeravanje učenika u skladu sa njihovim sposobnostima.
 • Savetodavni rad
  Učenici mogu u svakom trenutku dobiti dodatnu pomoć u radu iz svih nastavnih predmeta.Podrška i pomoć u učenju kroz savetodavni rad sa pedagogom škole dostupna je svakom učeniku.
Učenicima koji se aktivno bave sportom nudimo fleksibilnost u kreiranju rasporeda časova i drugih školskih aktivnosti sa ciljem da im omogućimo usklađenost sa treninzima.
Prepoznavanje talenata u ranom uzrastu i usmeravanje učenika u skladu sa njihovim sposobnostima.
Podrška i pomoć u učenju kroz savetodavni rad sa pedagogom škole dostupna je svakom učeniku.

Zakažite konsultaciju

Kontakt

Individualna Nastava

Osnovna Škola "Plavi Krug" nudi individualnu nastavu kao poseban oblik rada za sve učenike kojima je takav pristup neophodan. U prvom redu, ona se odnosi na aktivne sportiste koji zbog učestalih treninga nisu u mogućnosti da prate redovnu nastavu. Za svakog učenika pravi se individualan plan u skladu sa vremenom koje učenik može da izdvoji za nastavu. Poštuje se nastavni plan i program, ali su metode prilagođene individualnom radu i sticanju adekvatnog znanja iz svih nastavnih oblasti predviđenih programom. Na ovaj način omogućava se učenicima da budu podjednako uspešni kako u nastavi, tako i u vannastavnim aktivnostima. Od ukupnog broja naših učenika, 60% čine sportisti, posebno oni koji treniraju tenis. Među učenicima naše škole je nekoliko državnih prvaka u kategoriji do 14 godina.

Poseban akcenat u radu

 • Strani jezici
  Naši učenici od prvog do osmog razreda pohađaju časove engleskog jezika u sklopu obaveznog dela programa, dok u petom razredu učenici biraju drugi strani jezik u skladu sa njihovim interesovanjima. Osnovna Škola "Plavi Krug" od samog osnivanja stavlja akcenat na višejezično obrazovanje i u ponudi ima lepezu stranih jezika koja obuhvata nemački, španski, francuski, ruski i italijanski. Ukoliko je učenik zainteresovan za strani jezik koji nije u osnovnoj ponudi naše škole, nudimo mogućnost organizovanja časova željenog stranog jezika sa posebno odabranim stručnim kadrom.
 • Informatika
  Učenici imaju pristup najsavremenijim tehnologijama koje se koriste u svakodnevnom radu. Informatičko obrazovanje je jedan od prioriteta naše škole jer verujemo da je razvijanje kompjuterskih veština preduslov za prosperitet deteta u modernom svetu. Online nastava je dostupna putem verifikovane platforme i naš nastavni tim kao i učenici su obučeni za takav način rada kom pristupamo po potrebi.
 • Sport
  Učenici naše škole pored redovnih aktivnosti odnosno časova fizičke kulture u skladu sa nastavnim planom i programom, svakog petka imaju priliku da učestvuju u sekcijama i dodatnim sportskim aktivnostima. Za učenike se organizuje "sportski dan" kada ceo dan provode u raznim sportskim sadržajima van škole poput vožnje bicikla, rolera, skijanja na vodi, odlazka u kuglanu, u šetnju po okolnoj šumi ili jezeru. Naši učenici takođe učestvuju u brojnim sportskim turnirima i takmičenjima iz fudbala i košarke na nivou Beograda. U okviru saradnje sa OŠ "Miloš Crnjanski", organizuju se brojni turniri na kojima se takmiče učenici iz svih delova Obrazovnog Sistema "Crnjanski". U okviru humanitarnih sadržaja škole, učenicima su organizovana takmičenja u stonom tenisu kao i šahovski turniri. Na kraju svake kalendarske godine, tradicionalno organizujemo utakmicu "UČENICI PROTIV PROFESORA" koju oba tima sa zadovoljstvom igraju.
Naši učenici od prvog do osmog razreda pohađaju časove engleskog jezika u sklopu obaveznog dela programa, dok u petom razredu učenici biraju drugi strani jezik u skladu sa njihovim interesovanjima. Osnovna Škola "Plavi Krug" od samog osnivanja stavlja akcenat na višejezično obrazovanje i u ponudi ima lepezu stranih jezika koja obuhvata nemački, španski, francuski, ruski i italijanski. Ukoliko je učenik zainteresovan za strani jezik koji nije u osnovnoj ponudi naše škole, nudimo mogućnost organizovanja časova željenog stranog jezika sa posebno odabranim stručnim kadrom.
Učenici imaju pristup najsavremenijim tehnologijama koje se koriste u svakodnevnom radu. Informatičko obrazovanje je jedan od prioriteta naše škole jer verujemo da je razvijanje kompjuterskih veština preduslov za prosperitet deteta u modernom svetu. Online nastava je dostupna putem verifikovane platforme i naš nastavni tim kao i učenici su obučeni za takav način rada kom pristupamo po potrebi.
Učenici naše škole pored redovnih aktivnosti odnosno časova fizičke kulture u skladu sa nastavnim planom i programom, svakog petka imaju priliku da učestvuju u sekcijama i dodatnim sportskim aktivnostima. Za učenike se organizuje "sportski dan" kada ceo dan provode u raznim sportskim sadržajima van škole poput vožnje bicikla, rolera, skijanja na vodi, odlazka u kuglanu, u šetnju po okolnoj šumi ili jezeru. Naši učenici takođe učestvuju u brojnim sportskim turnirima i takmičenjima iz fudbala i košarke na nivou Beograda. U okviru saradnje sa OŠ "Miloš Crnjanski", organizuju se brojni turniri na kojima se takmiče učenici iz svih delova Obrazovnog Sistema "Crnjanski". U okviru humanitarnih sadržaja škole, učenicima su organizovana takmičenja u stonom tenisu kao i šahovski turniri. Na kraju svake kalendarske godine, tradicionalno organizujemo utakmicu "UČENICI PROTIV PROFESORA" koju oba tima sa zadovoljstvom igraju.

Obrazovni Sistem "Crnjanski" ne šalje neželjene promotivne e-poruke, ponude ili druge komunikacije. Za sve informacije o upotrebi podataka od strane Sistema "Crnjanski" pročitajte politiku privatnosti